Besiktning

ENTREPRENADBESIKTNING VID RELINING

ENTREPRENADBESIKTNING ÄR EN KONTROLL SOM GÖRS FÖR ATT SE OM BESTÄLLAREN HAR FÅTT DEN PRODUKT SOM HAR AVTALATS.

Vid en reliningsentreprenad följer många olika typer av kontroller och besiktningar löpande under projektets utförande.

Vi har en specifik kompetens att utföra besiktning av relining då vi är godkända av branschorganisationen BRIF som besiktningsmän för Relinade rör.