Förundersökning

Förundersökning

För att få en helhetsbild av hur ert avloppssystem ser ut så gör vi en grundlig undersökning och filmar alla rör som är åtkomliga. Med detta som underlag får vi en tydlig bild av hur en reliningentreprenad skulle kunna utföras.

När förundersökningen är genomförd har vi en grundlig genomgång med er där vi presenterar skicket på avloppen i fastigheten och vilken metod som passar bäst för just er fastighet. 

Vill ni ha en mindre förundersökning så gör vi en enklare variant och får då en uppfattning av hur det ser ut och vad som behövs göras.

Att börja med en förundersökning är viktigt för att se det faktiska behovet, detta för att inte beställa ett jobb som inte behövs och därmed betala en massa onödiga pengar.