Efter undersökningen visade det sig att föreningens avlopp i bottenplattan var i behov av relining.

Föreningen anlitar oss på Gaido att upphandla reliningen