Efter at undersökningen är avslutad beslutar föreningen att anlita Gaido att göra en upphandling av relining av föreningens avlopp