Brf Apelsinen anlitar Gaido för att spola, filma och undersöka deras avloppsystem.