Gaido har hjälp Brf Fredrik 11 med en upphandling av relining av deras avlopp.