Brf Jungfrun 6 anlitar oss på Gaido för att hjälpa dom med undersökning, upphandling och projektledning av relining av deras avlopp