Brf Kaptenen 3 anlitar Gaido att upphandla relining av föreningens avlopp