Diamanten samfällighetsförening anlitar oss på Gaido att upphandla relining/byte av deras gemensamma samlingsledning