Gaido utför en grundlig undersökning av Brf Bryggan där vi även röntgar trycksatt vatten