Gaido utför en undersökning av Brf Lysbomben för eventuell reliningentreprenad.

Även vattenledningar undersöks med röntgen och uttag av provbitar