Brf Cellisten anlitar Gaido att upphandla relining av deras avlopp