Brf Odin 12 anlitar Gaido för att undersöka föreningens avlopp och vattenledningar