© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook

VAD ÄR RELINING

För att få en helhetsbild av hur hela ert avloppssystem ser ut gör vi en grundlig undersökning och
filmar alla rör som är åtkomliga. Med detta som underlag får vi en tydlig bild av hur en
reliningentreprenad skulle kunna utföras. Vill ni ha en mindre förundersökning så gör vi en enklare
undersökning och får då en uppfattning av hur det ser ut och vad som behövs göras.
När förundersökningen är genomförd har vi en grundlig genomgång med er och presenterar vad som
behöver göras och vilken metod som passar bäst för just er fastighet.
Att börja med en förundersökning är viktigt för att se det faktiska behovet och inte beställa ett
jobb som inte behövs och i slutändan spara pengar till föreningen

1/4

SÅ GÅR DET TILL


Entreprenören går in i lägenheten och börjar med att skydda golv och arbetsytor för att minimera risken att smutsa ned. Sedan lyfter man av toaletter, vattenlås i kök och badrum samt öppnar brunnar. Därefter påbörjar entreprenören en rensning, även kallat fräsning, av avloppsrören. Den mekaniska rensningen ser till att gammal beläggning och avlagringar lossnar och resultatet blir ett invändigt rent rör.

 

Varje rör inspekteras noggrant under rensningen med en inspektionskamera där man kontrollerar så att röret håller rätt standard. Därefter torkas röret med hjälp utav fläktar och sedan kan själva reliningen påbörjas.
Efter att reliningen är klar inspekteras och dokumenteras samtliga rör och spelas in på en usb eller liknande och toaletter och vattenlås återmonteras.

Jobbet utförs ifrån lägenheter och ofta även ifrån vind eller tak samt nere i källare. Detta beroende på vad som är upphandlat.

1/5

METODER


Det finns flera olika metoder att använda sig av när man relinar ett avloppsrör. Här är några av dom:
 

  • Sprutmetoden
    Med sprutrelining menas att man sprutar ut en lösplast i röret med hjälp av ett munstycke. Det finns både Polyester- och Polyurethanplaster man kan använda sig utav. Dessa har bla lite olika egenskaper, bla gällande torktider. Reliningen utförs i flera omgångar och de nya rören byggs upp till rätt tjocklek.

  • Strumpmetoden
    Vid strumpmetoden används ett flexibelt foder som impregneras med härdande material och sedan vrängs ut i röret med hjälp utav tryckluft. Här bygger man ihop flera strumpor till ett skarvfritt system.

  • Hybrid
    Hybridmetoden syftar på en kombination av de båda metoderna. Där man oftast använder sig av Sprutmetoden i lägenheter och Strumpmetoden i tex stående stammar och större rör som samlingsledningar i källare. Där den ena metoden slutar tar den andra vid och tillsammans skapar de ett sömlöst system.

1/3