Relining Österåker

Relining i Österåker

Gaido Consulting är experter på relining av rörstammar. Vi bedömer i vilket skick er fastighets nuvarande rörstammar är och tar fram den bästa lösningen för er.

Vänta inte, boka relining idag!

Har dina rör börjat ge sig? Läcker de eller har du upptäckt andra tecken på att dina rör är i ett dåligt skick? Då är det dags för en förändring!

Med hjälp av en relining kan du få ditt rör lagat från insidan, vilket gör att du slipper riva upp golv och väggar för att utföra ett helt stambyte av dina rör.

Skjut inte upp ett skadat rör, då detta kan leda till ytterligare arbete och en både dyrare och krångligare process. Boka din relining i Österåker redan nu!

Därför ska du välja relining

Relining innebär en renovering av avloppsrör i fastigheter och mark och är ett samlingsnamn för olika åtgärder i samband med detta. Ofta väljer man relining som ett alternativ till ett fullständigt stambyte.

Detta val innebär en rad lättnader för såväl fastighetsägare som boende i fastigheten då man slipper mycket omfattande ingrepp som annars följer på ett fullständigt stambyte, bland annat att de boende i regel måste flytta ut under den tid arbetet tar.

Vid relining kan man bo kvar och ersättningslägenheter behövs inte, vilket är till fördel för både fastighetsägaren och de boende. Vi utför en statusbesiktning av din fastighets stammar och kan därefter råda dig kring lämpliga åtgärder.

Har du frågor om relining?
Läs mer om relining här eller boka ett kostnadsfritt informationsmöte.