Relining Sigtuna

Relining i Sigtuna

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet, erbjuder vi på Gaido Consulting relining av rörstammar i Sigtuna. Vi hjälper dig att finna det bästa sättet att renovera avloppet i din fastighet och bostad. En sak vi kan garantera, är att vi alltid hittar det bästa sättet för dina rör. Vi jobbar alltid enkelt och med minsta påverkan för dig eller de boende.

Välj relining som alternativ till stambyte

Man kan renovera avlopp på flera olika sätt, vi fokuserar främst på relining i såväl fastigheter som mark. Detta är en alternativ lösning till stambyte där rörstammarna inte är i alltför dåligt skick. Relining är en kostnadseffektiv och mycket enklare åtgärd än att byta ut rörstammarna. Väljer du relining kan de boende oftast bo kvar och ingreppen i fastigheten blir mycket mindre omfattande än vid stambyte. Vi besiktigar dina avloppsstammar och ger dig därefter en bedömning samt förslag till vad vi anser vara en lämplig handlng.

Har du frågor om relining?
Läs mer om relining här eller boka ett kostnadsfritt informationsmöte.