Relining Sollentuna

Relining i Sollentuna

Har du en fastighet i Sollentuna där avloppsstammarna är i behov av renovering? Kontakta oss på Gaido Consulting AB. Vi har lång erfarenhet av relining och ger dig en professionell bedömning av dina rörstammars skick och vilka åtgärder som är lämpligast. Ofta är det både onödigt och dyrt med ett fullständigt stambyte, då kan relining vara ett alternativ.

Därför bör du välja relining

  • Relining är en enkel, smidig och kostnadseffektiv metod som ger lika bra utfall som ett stambyte.
  • De boende kan i regel kan bo kvar i fastigheten.
  • Avloppssystemets livslängd ökar med ytterligare 40 – 50 år.

Har du frågor om relining?
Läs mer om relining här eller boka ett kostnadsfritt informationsmöte.