Relining Solna

Relining i Solna

Vi på Gaido Consulting är specialister på relining av avloppsstammar. Anlita oss för att få det bästa alternativet för avloppsrenovering i din fastighet i Solna.

Därför ska du välja relining istället för stambyte

Som fackmannamässiga konsulter inom relining hjälper vi dig med allt som rör renovering av avloppsstammar och finner det för dig bästa alternativet för din fastighet i Solna.

Relining - ett bra alternativ till byte av rörstammar

Relining är ett sammanfattande namn för olika åtgärder vid renovering av avloppsrör i fastigheter och mark. Istället för att göra ett fullständigt stambyte erbjuder relining ett enkelt och mycket bra alternativ som förlänger livslängden på rörstammarna med många år innan ett byte behöver ske – dessutom till en mycket lägre kostnad. Efter besiktning av dina avloppsstammar ger vi dig ett förslag på lämpliga åtgärder för din fastighet i Solna.

Ta kontakt med Gaido Consulting för en första bedömning av din fastighets behov av relining eller läs mer om relining här.