Relining Uppsala

Relining av avloppsstammar i Uppsala

Är din fastighets avlopp i behov av renovering? Kontakta oss på Gaido Consulting för relining. Vi har lång och gedigen erfarenhet som konsulter inom renoveringsprojekt gällande avlopp och avloppsstammar. Många gånger behövs inte ett helt stambyte utan vi kan istället erbjuda dig relining, som ett mycket bra och kostnadseffektivt alternativ.

Därför förespråkar vi relining

Relining är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att renovera avloppstammar. Namnet syftar på olika åtgärder som vidtas vid denna typ av renovering i såväl fastigheter som mark. Ett fullständigt stambyte innebär ett stort ingrepp i fastigheten med rivningsarbeten och flytt av de boende. Om vi vid förundersökningen finner att rörstammarna är i mycket dåligt skick och för sköra för relining föreslår vi istället ett stambyte.

Har du frågor om relining?
Läs mer om relining här eller boka ett kostnadsfritt informationsmöte.