© 2023 by Sphere Construction. Proudly created with Wix.com

  • Facebook

FÖRUNDERSÖKNING

 

För att få en helhetsbild av hur ert avloppssystem ser ut så gör vi en grundlig undersökning och
filmar alla rör som är åtkomliga. Med detta som underlag får vi en tydlig bild av hur en
reliningentreprenad skulle kunna utföras.

När förundersökningen är genomförd har vi en grundlig genomgång med er där vi presenterar skicket på avloppen i fastigheten och vilken metod som passar bäst för just er fastighet. 

Vill ni ha en mindre förundersökning så gör vi en enklare variant och får då en uppfattning av hur det ser ut och vad som behövs göras.
 

Att börja med en förundersökning är viktigt för att se det faktiska behovet, detta för att inte beställa ett
jobb som inte behövs och därmed betala en massa onödiga pengar.

1/3

UPPHANDLING

 
1/3

Med förundersökningen som utgångspunkt kan man ta fram en anbudsförfrågan med så många parametrar som möjligt för att undvika att entreprenörerna antingen tar höjd på priset, pga att de inte känner till allt de behöver veta om fastigheten, eller att de lägger sig för lågt i pris pga konkurrensskäl. 
Dessa två risker innebär alltid att det i slutändan blir dyrare för föreningen, t ex genom onödiga ÄTA-arbeten (ändringar- och tillägsarbeten).


När förfrågningsunderlaget är färdigt skickas det till lämpliga entreprenörer som får lämna anbud och när samtliga anbud kommit in så presenterar vi och går igenom dessa tillsammans med er. Därefter beslutas vem som ska utföra entreprenaden.

 

Vår långa branscherfarenhet gör att vi känner till och kan urskilja de entreprenörer som är kompetenta samt vilken metod som är rätt just efter era förutsättningar och krav. (lär dig mer om de olika metoderna under avsnittet Relining)

PROJEKTLEDNING

 

 Ett grundligt val är gjort och kontraktet är påskrivet och klart. Vi är nu med från början med all planering och förberedelser inför starten.
 

När sedan entreprenaden drar igång så kontrollerar vi att arbetet flyter på för samtliga parter, vi håller i byggmöten, kontrollerar dokumentationen, håller koll på ÄTA-arbeten (ändringar och tillägsarbeten), ser till att tidsplanen hålls och allt där emellan. Allt detta som kan vara svårt för en styrelse utan specialkompetens i frågor kring relining. 
Med rätt projektledning sparar man både tid och pengar genom att undvika extra utgifter och onödiga backjobb.

 

Vi på GAIDO är med i hela processen från start till mål om det är vad ni önskar.

1/4

RÖRINSPEKTION

 
1/3

Vi utför rörinspektioner av avloppen med vår inspektions kamera. En inspektion kan man göra av många olika anledningar. Man kanske har problem med vissa punkter av avloppssystemet, vill ta reda på skicket, vad är bytt och inte, vilka lägenheter är renoverade, kanske är en relining gjord och har ett par år på nacken och ni vill göra en oberoende kontroll av den. Oavsett orsak så hjälper vi er. Alla inspektioner dokumenteras och levereras på ett usb-minne.