Upphandling

Upphandling

Med förundersökningen som utgångspunkt kan man ta fram en anbudsförfrågan med så många parametrar som möjligt för att undvika att entreprenörerna antingen tar höjd på priset, pga att de inte känner till allt de behöver veta om fastigheten, eller att de lägger sig för lågt i pris pga konkurrensskäl.  Dessa två risker innebär alltid att det i slutändan blir dyrare för föreningen, t ex genom onödiga ÄTA-arbeten (ändringar- och tillägsarbeten).

När förfrågningsunderlaget är färdigt skickas det till lämpliga entreprenörer som får lämna anbud och när samtliga anbud kommit in så presenterar vi och går igenom dessa tillsammans med er. Därefter beslutas vem som ska utföra entreprenaden.

Vår långa branscherfarenhet gör att vi känner till och kan urskilja de entreprenörer som är kompetenta samt vilken metod som är rätt just efter era förutsättningar och krav. (lär dig mer om de olika metoderna under avsnittet Relining)