Upphandling

Offert vid relining – Upphandling

Med förundersökningen som utgångspunkt kan man ta fram en anbudsförfrågan med så många parametrar som möjligt. På så sätt undviker man att entreprenörerna antingen tar höjd på priset i offerten på grund av att de inte känner till allt de behöver veta om fastigheten eller att de lägger sig för lågt i pris på grund av konkurrensskäl. Dessa två risker innebär alltid att det i slutändan blir dyrare för föreningen, exempelvis genom onödiga ÄTA-arbeten (ändringar- och tilläggsarbeten).

Så tar vi in offerter vid relining

När förfrågningsunderlaget är färdigt skickas det till lämpliga entreprenörer som får lämna en offert. När samtliga anbud kommit in presenterar vi och går igenom dessa tillsammans med er. Därefter beslutas vem som ska utföra entreprenaden för relining.

Rätt arbete till rätt pris med Gaido Consulting

Vår långa branscherfarenhet gör att vi känner till och kan urskilja de entreprenörer som är kompetenta samt vilken metod som är rätt just efter era förutsättningar och krav. Lär dig mer om de olika metoderna under avsnittet Relining.